Om butikken

I mai 1995 startet Viggo Monsen, Arve Paulsen og Leif Erik Os entreprenør og butikk firmaet Rognan Byggsenter AS.

Arve Paulsen var daglig leder helt til Stein Halvorsen overtok i 2009.

Bedriften startet med 4 ansatte og i dag er det 16 ansatte til samme i begge bedriftene.

I 1999 ble Rognan Byggsenter AS tilsluttet BYGGtorget kjeden og fikk med dette utvidet varesortimentet i butikken.

I 2011 fisjonerte Rognan byggsenter AS seg fra Byggtorget Rognan AS slik at de ble to enkeltstående bedrifter.

Våren 2013 ble vi godkjent som Miljøfyrtårnbedrift, dette innebærer at vi nå har fått større miljøfokus på forhold som arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp.

I dag er det 5 ansatte i Byggtorget Rognan AS og disse er:

Stein Halvorsen: Daglig leder

Ronny Gøransson: Butikkansvarlig

Terje Møller Nilsen: Butikk- og lagermedarbeider

Carina Lindmark: Butikk- og lagermedarbeider